Tájékoztatás elektronikus eszközök alkalmazásáról

kamera

FIGYELEM!

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény alapján a hivatásos halőr a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományának és élőhelyének őrzése érdekében a 2013. évi CII. törvény szerinti tevékenysége során kép-, video-, illetve hangrögzítő készüléket üzemeltethet, ha a következő feltételek együttesen fennállnak:

 • a kép-, video-, illetve hangfelvétel rögzítése a jogsértő cselekmények megelőzését vagy bizonyítását szolgálja,
 • a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek felhasználása, nem érhető el,
 • a készülék alkalmazása az első pontban meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával.

A halőri tevékenység ellátása során alkalmazott eszközök üzemeltetését és az azokkal készített felvételekkel összefüggő adatkezelést törvényi felhatalmazás alapján, jogszerűen végezzük a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

Az Adatkezelő adatai

Hivatalos megnevezésünk:

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetsége

Postai címünk:

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. utca 23. fszt. 10.

E-mail címünk:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszámunk:

+36 42 411 372

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

HANGANOV Kft.

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományának és élőhelyének őrzése, jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása az Adatkezelő illetékességi területén a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben foglaltak szerint.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ezért ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapul.

A kezelt adatok köre

A felvételeken (kép-, video-, illetve hangfelvételek) szereplő természetes személyek képmása, illetve hangja, valamint egyéb, azonosításra alkalmas személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama

A rögzített felvételeket tárolni kell, abból a célból, hogy az a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértő cselekmény miatt indult eljárásban bizonyítékul felhasználható legyen. A tárolási (megőrzési) időt is meghatározza a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, az alábbiak szerint:

 • a megismert adatokat és a felvételeket a hivatásos halőr, a halgazdálkodásra jogosult és az eljáró halgazdálkodási hatóság 5 évig kezeli,
 • melyet követően a rögzített felvételt haladéktalanul törölni kell, mégpedig úgy, hogy az többé ne legyen helyreállítható.

Az adatkezelés biztonsága
A rögzített felvételek tartalmához intézményünk erre feljogosított munkatársai férhetnek hozzá. A rendszerhez történő hozzáférés számukra is csak megfelelő azonosítást és hitelesítést követően engedélyezett, amelynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz ki és mikor fért hozzá, mivel a rendszer a bejelentkezéseket naplózza.

Az adatok továbbítása

A rögzített felvételeket – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben meghatározott lenti kivétellel - kizárólag alábbi módon lehet felhasználni: a felvételekhez

 • hivatásos halőr,
 • a halgazdálkodásra jogosult és
 • a halgazdálkodási hatóság férhet hozzá, az más részére nem továbbítható.

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben meghatározott kivétel az alábbi:

 • bíróság vagy
 • más hatóság törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából előterjesztett, a rögzített felvétel megismerésére irányuló megkeresésére a rögzített felvétel másolatát a megkereső szerv számára haladéktalanul meg kell küldeni.

Az Ön jogai

Tájékoztatást kérhet bármikor a személyes adatai kezelésével és az azzal összefüggő jogaival kapcsolatban fenti elérhetőségeinken! Ha olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk és megválaszoljuk kérdését.

Amennyiben jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 napon belül kérheti, hogy az adatot ne töröljük le, illetve arról másolat készítését (például hatósági eljárásban történő felhasználása céljából).

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek:

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze fenti elérhetőségeinken. Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért – amennyiben az Ön jelzése ellenére sem szüntetjük meg jogsértő magatartásunk – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

+3613911400

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal:

www.naih.hu

 

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon találhat.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR: General Data Protection Regulation), vagy más néven: általános adatvédelmi rendelet;
 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény alapján (56/A. §).

 

gdpr ok


Készítette:
HANGANOV Kft.
Az információbiztonság és az adatvédelem szakértője
www.hanganov.hu

Online látogatóink

Oldalainkat 65 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése