Adatkezelési tájékoztató - Elektronikus megfigyelőrendszer

kamera

FIGYELEM!

Telephelyünkön elektronikus megfigyelőrendszer működik. A kamerás megfigyelést és az azzal összefüggő adatkezelést törvényi felhatalmazás alapján, jogszerűen végezzük. A megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel.

Az Adatkezelő adatai

Hivatalos megnevezésünk:

Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetsége

Postai címünk:

4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. utca 23. fszt. 10.

E-mail címünk:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszámunk:

+36 42 411 372

Adatvédelmi tisztviselőnk neve:

HANGANOV Kft.

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Az adatkezelés célja

A kamerás megfigyelés alkalmazásának célja a megfigyelt területre történő be- és kilépések, valamint az azon belüli mozgások és történések személy- és vagyonvédelmi célú ellenőrizhetőségének biztosítása; balesetveszélyes helyen az emberi élet és a testi épség védelme.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul.

A kezelt adatok köre

A kamerák által készített felvételeken felismerhetők a belépő, illetve ott tartózkodó személyek (képmásuk, hanganyaguk), nyomon követhető a tevékenységük, valamint a megfigyelt területre behajtó gépjárművek rendszáma.

Az adatkezelés időtartama

A kamerák által rögzített felvételeket 3 nap elteltével automatikusan töröljük a megfigyelő rendszerből.

Az adatkezelés biztonsága

A rögzített felvételek tartalmához szövetségünk erre feljogosított munkatársai és a rendszerkarbantartási feladatokat ellátó szerződéses szolgáltató partnerünk férhetnek hozzá. A rendszerhez történő hozzáférés számukra is csak megfelelő azonosítást és hitelesítést követően engedélyezett, amelynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz ki és mikor fért hozzá, mivel a rendszer a bejelentkezéseket naplózza.

Az adatok továbbítása

A kamerás megfigyelő rendszerben rögzített felvételeket jogosulatlanok számára nem továbbítjuk; arra kizárólag az emberi élet, testi épség vagy vagyon sérelmére elkövetett jogsértések (bűncselekmények) bizonyítása céljából az Ön kérelmére, illetve az ügyben eljáró hatóság – rendőrség, ügyészség, bíróság, stb. – hivatalos kérésére van mód.

Az Ön jogai

Tájékoztatást kérhet bármikor a személyes adatai kezelésével és az azzal összefüggő jogaival kapcsolatban fenti elérhetőségeinken! Ha olyan kérdése merül fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot velünk és megválaszoljuk kérdését.

Amennyiben jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a rögzítésétől számított 3 napon belül kérheti, hogy az adatot ne töröljük le, illetve arról másolat készítését (például hatósági eljárásban történő felhasználása céljából).

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek:

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályi előírásoknak megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze fenti elérhetőségeinken.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Postai cím:

1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám:

+36 1 391 1400

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Weboldal:

www.naih.hu

 

Személyes adatainak védelme érdekében bírósághoz is fordulhat, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. Keresetét az Ön döntése alapján a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál nyújthatja be, amelyről további információkat a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon találhat.

Alkalmazott jogszabályok

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR: General Data Protection Regulation), vagy más néven: általános adatvédelmi rendelet;
  • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény.

gdpr ok


Készítette:
HANGANOV Kft.
Az információbiztonság és az adatvédelem szakértője
www.hanganov.hu

Online látogatóink

Oldalainkat 29 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése