Védett halaink

Védett halaink

A halászati-horgászati törvény és végrehajtási rendeletei fokozott szigorral védik a Magyarországon honos és állományukban veszélyeztetett halfajokat.

A 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet szól részletesen a nem horgászható halfajokról és azok állományáról. A rendelet kimondja:

1.§
(1) A halászati vízterületeken a mellékletben felsorolt halfajok és víziállatok egyedének halászati vagy horgász eszközzel történő fogása egész éven át tilos. A tilalom a felsorolt fajok valamennyi egyedfejlődési alakjára vonatkozik.

(2) A mellékletben felsorolt védett faj véletlenül kifogott egyedét - a horogtól óvatosan megszabadítva, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt átvágva - haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére. Amennyiben a zsákmányban a védett faj egyede ismételten kifogásra kerül a halászati (horgászati) tevékenységet azonnal be kell szüntetni.

A hazai védett fajok listája és eszmei értéke:

Halfaj Latin név Eszmei érték

Állas küsz

Chalcalburnus chalcoides - 10.000 Ft

Botos kölönte

Cottus gobio - 10.000 Ft

Cifra kölönte

Cottus poecilopus - 10.000 Ft

Dunai nagyhering

Caspialosa kessleri - 2.000 Ft

Felpillantó küllő

Gobio uranoscopus - 50.000 Ft

Fenékjáró küllő

Gobio gobio - 2.000 Ft

Fürge cselle

Phoxinus phoxinus - 2.000 Ft

Gyöngyös koncér

Rutilus frisii - 2.000 Ft

Halványfoltú küllő

Gobio albipinnatus - 10.000 Ft

Homoki küllő

Gobio kessleri - 10.000 Ft

Kövicsík

Noemacheilus barbatulus - 2.000 Ft

Kurta baing

Leucaspius delineatus - 2.000 Ft

Leánykoncér

Rutilus pigus - 10.000 Ft

Pénzes pér

Thymallus thymallus - 10.000 Ft

Réti csík

Misgurnus fossilis - 2.000 Ft

Selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer - 10.000 Ft

Sima tok

Acipenser nudiventris - 10.000 Ft

Sőregtok

Acipenser stellatus - 10.000 Ft

Sujtásos küsz

Alburnoides bipunctatus - 2.000 Ft

Széles durbincs

Gymnocephalus balon - 2.000 Ft

Szivárványos ökle

Rhodeus sericeus - 2.000 Ft

Törpecsík

Sabanajewia aurata - 2.000 Ft

Vágócsík

Cobitis teania - 2.000 Ft

Vágótok

Acipenser gueldenstaedti - 10.000 Ft

Vaskos csabak

Leuciscus souffia - 10.000 Ft

Viza

Huso huso - 10.000 Ft

Védett a hüllők, kétéltűek (békák) valamennyi faja is.

Fokozottan védett fajok:

Halfaj Latin név Eszmei érték

Dunai ingola

Eudontomyzon mariae - 100.000 Ft

Tiszai ingola

Eudontomyzon danford - 250.000 Ft

Dunai galóca

Hucho hucho - 100.000 Ft

Lápi póc

Umbra krameri - 100.000 Ft

Magyar bucó

Zingel zingel - 100.000 Ft

Német bucó

Zingel streber - 100.000 Ft

Petényi (magyar) márna

Barbus meridionalis  (peloponnesius)   - 100.000 Ft

 

13/2001. (V.9.) KÖM rendelet 2002. január 1-én lépett hatályba és több halfajt helyezett védelem alá, ezeket is tartalmazza a fenti lista.

Hazánkban a természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok száma : 34 , így a hazai természetes vizekben élő közel 80 halfaj mintegy 30 %-a védett. A védett halfajok listáján többnyire olyan fajok is szerepelnek, amelyek elterjedési területének határa Magyarország emiatt csak kis számban, vagy csak alkalomszerűen fordulnak elő egyes vizeinkben (dunai ingola, pontokaszpikus géb félék).

Másik csoportjuk kizárólag a Kárpát-medence vízrendszerében található meg, emiatt különlegesek, hiszen csak itt élnek az egész világon, ezek az úgynevezett bennszülött fajok ilyen például a petényi vagy magyar márna. (mind a három képsor elmarad, a későbbi poszter pótolja !)

Egyes a halfajok állományai az utóbbi évtizedekben elsősorban emberi tevékenységeinek hatására - lecsapolások, folyó szabályozások hatására- nagyon megritkultak, az élőhelyeik, életterük beszűkült (pl. lápi póc, tok félék).

Az élőhelyet és a védett halfaj állományát károsan befolyásoló tényezők sokfélék lehetnek, ilyen többek között a kellően nem átgondolt vízi környezet átalakító munkálatok, a kotrások, a mederszabályozások, a vízszennyezések, a vízminőségének drasztikus megváltozása, kedvezőtlen irányba fordulása, vagy a fokozott növényi eutrofizáció, de még a halgazdálkodási tevékenység is hatással lehet a halfauna szerkezetére.

További halfajokat is terveznek természetvédelmi oltalom alá helyezni. Ilyen fajként emlegetik például a széles kárászt, amely őshonos fajunk, azonban ideális élőhelyének beszűkülésével és egyes agresszíven terjeszkedő halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa) kiszorító hatása miatt igen megritkult állományuk a természetes vizeinkben. A védetté nyilvánítás azonban ebben ez esetben nem tűnik célszerű megoldásnak, mivel e halfaj megfelelően szaporítható, ezért mindenképpen meg kell kisérelni bizonyos vízrendszerekbe történő visszahonosítását. Ha állományának regenerálása eredményes lesz, remélhetőleg nem szükséges majd védelem alá helyezni e halfajt.

Figyeljük, óvjuk természeti értékeinket, köztük a ritka, oltalom alatt álló halfajainkat! 

Minden horgásznak és halásznak az kell legyen a célja, hogy a fokozott védelem alatt álló halfajokat rögzítő lista ne bővüljön időről-időre új, veszélyeztetett fajokkal. Kívánatos lenne, hogy egy-egy faj inkább lekerüljön a listáról azzal az indokkal, hogy a halfaj szaporításával, élőhelyének ésszerű kezelésével, védelmével és fenntartásával állománya kedvezően regenerálódott. Természetesen ehhez a vízépítőknek, a vízkormányzóknak, a halszaporítóknak, a vizek hasznosítóinak és másoknak is össze kell fogni .

A védett halfajok gyakori előfordulásával való közléseiket szívesen fogadjuk akár levélben, akár e-mailen. 

A Nimfea Természetvédelmi Egyesület ( Túrkeve, Kenyérmezei u. 2./d, tel.: 56-361-505) részéről hozzájárultak ahhoz, hogy az egyesület által 2003 évben elkészített, védett és fokozottan védett halfajokról szóló, plakátokat e menüpont keretében közzétegyük. A pdf formátumban letölthető plakát szemléletesen mutatja védelem alatt álló halfajainkat.

{aridoc engine="google" width="550" height="750"}http://www.villantomagazin.hu/images/fix/vedetthalaink.pdf{/aridoc}

Online látogatóink

Oldalainkat 47 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése