Tilalmi idők, méretkorlátozások

Tilalmi idők, méretkorlátozások

A 73/ 1997. (X.28.) FM-KTM együttes rendelet alapján a halfajok tilalmi ideje a következő:

Halfaj Fajlagos tilami időszak Méret korlát
 domolyko  Domolykó 04. 17.–05. 31. 25 cm (3 kg)
 jaszkeszeg  Jászkeszeg 04. 17.–05. 31. 20 cm (3 kg)
 szilvaorru keszeg  Szilvaorrú keszeg 04. 17.–05. 31. 20 cm (3 kg)
 garda  Garda 04. 17.–05. 31. 20 cm (3 kg)
 paduc  Paduc 04. 17.–05. 31. 20 cm  (3 kg)
 marna  Márna 04. 17.–05. 31. 40 cm (3 db)
 toponty  Ponty 05. 02.–05. 31. 30 cm (3 db)
 balin  Balin 03. 01.–04. 28. 40 cm (3 db)
 compo  Compó 05. 02.–06. 15. 25 cm (3 db)
  harcsa  Harcsa 05. 02.–06. 15. 60 cm (3 db)
 csuka  Csuka 02. 01.–03. 31. 40 cm (3 db)
 sebespisztrang  Sebes pisztráng 10. 02.–03. 29. 22 cm (3 db)
 menyhal  Menyhal   25 cm (3 kg)
 suger  Sügér 03. 01.–04. 28. 15 cm (3 kg)
 sullo  Fogas süllő 03. 01.–04. 28. 30 cm (3 db)
 kosullo  Kősüllő 03. 01.–06. 30. 25 cm (3 db)

A rendelet 3.§ (2) bekezdése szerint: 
a tilalmi idők az első nap nulla órakor kezd?dnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végz?dnek. Ha az első nap szombatra, vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Amennyiben a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra, vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik. 

A halászati-horgászati törvény 39. § (1) bekezdése előírása szerint: 
Ha a halászati vízterületen vagy annak meghatározott részén a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a halászati hatóság - természeti vagy védett természeti terület esetén a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulásával - 

a) az előírt halászati tilalmi időt - legfeljebb tizenöt nappal - meghosszabbíthatja; 
b) korlátozhatja vagy megtilthatja egy vagy több halfaj halászását, horgászását; 
c) az előírt halászati tilalmi időt - legfeljebb tizenöt nappal - megrövidítheti, 

A törvény 40. §-ban rögzítettek szerint: 
Fogási tilalom alá tartozó vagy jogszabályban, illetve hatósági határozatban megjelölt fogási méretnél kisebb hal vagy más víziállat fogása esetén a halat, illetve a víziállatot a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. 

A halászati-horgászati törvény meghatározóan rögzíti az egyes halfajok tilalmi idejét és méretkorlátozását. 

A hazai vízterületek hasznosítóinak az előírásokat mindenkor be kell tartaniuk. 

Bizonyos esetekben a szakmai indokok, megfigyelések és tudományos vizsgálatok eredményei azt mutatják, az adott víz esetében a törvényi előírástól valamelyest eltérő tilalmi, vagy méretkorlátozási előírásra lenne szükség. 

Ilyen esetben a törvényben biztosított lehetőség szerint a víz hasznosítója megfelelő szakértői véleménnyel alátámasztott, indokolt kérelemmel fordulhat a halászati hatósághoz. 

A törvényi előírástól valamelyest eltérő szabályozást, meghatározott időtartamra (egy évre, vagy rövidebb időszakokra) a halászati hatóság határozata szerint lehet alkalmazni az adott vízterületen. 

A vízhasznosítók egy része él ezzel ezzel a lehetőséggel és esetek egy részében egy adott halfaj fogási tilalmi ideje alól felmentést kaphatnak legfeljebb egy évre. 

A tilalomi idővel védett halfajok ívási tevékenységének korai befejeztével, azt megfigyelésekkel, vizsgálatokkal alátámasztva a tilalmi idő lerövidítését kezdeményezhetik a halászati hatóságnál. 

A halászati hatóság jóváhagyása, határozata alapján a telepített halállományok védelme érdekében helyi, időszakos egy halfajra, vagy teljes halállományra vonatkozó fogási, horgászati tilalmak is elrendelésre kerülhetnek.


1. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelethez
Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

Rákok: 
Folyami rák (Astacus fluviatilis)
Kövi rák Austropotamobius torrentium
 
 
Halak: 
Állasküsz Chalcalburnus chalcoides
Botos kölönte Cottus gobio
Cifra kölönte Cottus poecilopus
Dunai galóca Hucho hucho
Dunai nagyhering Caspialosa kessleri
Felpillantó küllő Gobio uranoscopus
Fenékjáró küllő Gobio gobio
Fürge cselle Phoxinus phoxinus
Gyöngyös koncér Rutilus frisii
Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus
Homoki küllő Gobio kessleri
Kövicsík Noemacheilus barbatulus
Kurta baing Leucaspius delineatus
Lápi póc Umbra krameri
Leánykoncér Rutilus pigus
Magyar bucó Zingel zingel
Német bucó Zingel streber
Petényi-márna (Magyar márna) Barbus meridionalis
Pénzes pér Thymallus thymallus
Réticsík Misgurnus fossilis
Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer
Sima tok Acipenser nudiventris
Sőregtok Acipenser stellatus
Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus
Széles durbincs Gymnocephalus baloni
Szivárványos ökle Rhodeus sericeus
Tarka géb Proteorhinus marmoratus
Törpecsík Sabanejewia aurata
Vágócsík Cobitis taenia
Vágótok Acipenser gueldenstaedti
Vaskos csabak Leuciscus souffia
Viza Huso huso
 
Békák:
valamennyi faja 

Online látogatóink

Oldalainkat 161 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése