Megyei sporthorgász versenyszabályzat

Megyei sporthorgász versenyszabályzat

logo color 340Sporthorgász Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége
4400 Nyíregyháza Dózsa Gy. út 23. F

Tartalomjegyzék:

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
II.  TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS
III.  A VERSENYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
IV.  A VERSENY ÉRTÉKELÉSE
V.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

MEGYEI  SPORTHORGÁSZ  VERSENYSZABÁLYZAT

I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

E versenyszabályzat hatálya kiterjed a Megyei Szövetség által szervezett alábbi horgászversenyekre:

 • Évadnyitó horgászverseny versenyhorgász szektor
 • Megyei I. o. csapatbajnokság
 • Megyei II. o. csapatbajnokság
 • Megyei egyéni bajnokság (felnőtt ffi., női, U 14, U 18, U 22 korosztály)
 • Megyei utánpótlás csapatbajnokságra, mindhárom korosztályban

Egyéb, e versenyeken kívül megrendezésre kerülő megyei horgászversenyek ettől eltérő szabályait a versenykiírásban kell szerepeltetni.

1.) A versenyszabályzat hatálya alá tartozó versenyeken a versenyzők csak abban a csapatban versenyezhetnek, amely egyesületnek tagjai. A kettős tagsággal rendelkező horgászok, amennyiben második egyesületükben kívánnak versenyezni, ezt csak anyaegyesületük írásos hozzájárulásával tehetik meg. A hozzájárulás kiadásának ideje minden tárgyév március 31-éig tartó időszak.

2.) A versenyeket folyókon, csatornákon, vagy állóvizeken kell megrendezni, a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg az egész pálya hosszában azonosnak kell lenni. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakított horgászhelyek legyenek egyenértékűek, és lehetőleg megszakítás nélkül kövessék egymást.

3.) A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 méterre közelítheti meg. A pálya sem a versenyzők, sem a rendezők, nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

4.) A versenypályát úgy kell kijelölni, hogy a rajthelyek egymástól legalább 10 méterre legyenek.

5.) A versenyzők számára kijelölt horgászhelyére a versenybírón kívül csak és kizárólag a megkülönböztető jelzéssel ellátott csapatvezető léphet be. A csapatvezető belépési jogosultsága csak és kizárólag a saját csapatának tagjai számára kijelölt rajthelyre vonatkozik. A versenyzőnek semmilyen felszerelése nem nyúlhat túl a kijelölt horgászhelyén.

6.) Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs időig nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket ? pl. sérülés, stb.?) abbahagyja, a versenyből ki kell zárni.

7.) A versenyeken az egyes kategóriákban ? ha azt a versenyzők száma indokolja ? szektorokat kell kialakítani. A szektor kialakításnál a fő szempont, hogy az egyes szektorokban lévő versenyzők száma 8 és 15 fő között legyen.

8.) A megyei I. osztályú csapatbajnokságon 8 csapat indul. A csapatok összetétele: 4 fő felnőtt, 1 fő női, 1 fő U 22 korosztályú, 1 fő U 18 korosztályú, 1 fő U 14 korosztályú versenyző, valamint 1 fő ? bármelyik kategóriájú ? tartalék. A felnőtt versenyző lehet bármilyen korú és nemű, feltéve, ha a bajnokság évének december 31-éig betölti a 18. életévét. A női versenyző bármilyen korú nő lehet. Az utánpótlás korosztályos versenyző bármilyen nemű lehet, ha a bajnokságot megelőző év december 31-éig nem tölti be U 22 korosztály esetén a 22., U 18 korosztály esetén a 18., U 14 korosztály esetén a 14. életévét. A verseny 7. és 8. helyezett csapata a következő évtől a megyei II. osztály versenyein indulhat. Egy egyesületből az első osztályban csak egy csapat szerepelhet.

9.) A megyei II. osztályú csapatbajnokságon az első osztályban nem szereplő csapatok indulhatnak, azonban egy egyesületből csak egy csapat nevezhető. A csapatok összetétele: 4 fő felnőtt, 1 fő női 1 fő utánpótlás korú (a verseny évének december 31?éig nem tölti be 20. életévét) és 1 fő ifjúsági (a verseny évének december 31 ?éig nem tölti be a 16. életévét) versenyző. A győztes csapat és a 2. helyezett csapat a következő évtől az I. osztályban versenyezhet. Ha e csapatok közül már van az egyesületnek az I. osztályban szereplő csapata, a soron következő helyezett csapat(ok) jogosult(ak) az I. osztályban  indulásra.

10.) Az utánpótlás korú versenyzők korosztályuknál egy kategóriával magasabb korcsoportban is versenyezhetnek

II.  TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

1.) A csapatvezetők technikai értekezletének célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (az értekezlet a versenyszabályzattól, és a kiírástól eltérő rendelkezéseket nem hozhat). A technikai értekezletet a verseny megrendezéséért felelős vezeti, és a rajthelyek sorsolása előtt meg kell tartani.

2.) A technikai értekezleten 3 tagú zsűrit kell választani, az esetleges vitás kérdések, óvás elbírálása céljából. A zsűri a verseny rendezéséért felelősből, s a csapatvezetők közül kisorsolt további 2 tagból áll.

3.) A technikai értekezletet követően a verseny kezdete előtt legalább 2 órával meg kell tartani a rajthelyek sorsolását. A sorsolás hagyományos módon történik, és kiemelt sorsolást kell alkalmazni (szélső helyek kiemelése, csapatbajnokságon azonos csapatba tartozók egymás mellé nem kerülhetnek, kétfordulós verseny esetén a második fordulóra az előző sorsolási sorrendet meg kell cserélni).

4.) Csapatversenyeken a sorszám húzása a csapatvezető feladata, egyéni versenyeken a versenyzők saját maguk húznak rajtszámot.

5.) Folyó vízen az 1. számú rajthelyet a pálya vízfolyás szerinti alsó részén kell kitűzni, a rajthelyek szektor-, és sorszámai a folyásiránnyal ellenkező irányban növekednek. Állóvízen az 1. sz. rajthelyet a bal oldalon kell kitűzni, s a rajthelyek a vízzel szemben állva balról jobbra emelkednek.

6.) Az egyes fordulók időtartama minimum 3 óra.

7.) Ha a verseny, vagy valamelyik forduló valamilyen ok miatt félbe szakad, akkor az egy órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként, vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a versenyt, vagy fordulót.

8.) Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérnek horgászhelyeikre, s 5 perc múlva ? hangjelzésre ? folytathatják a versenyt. Az ilyen esetekben a fordulót, vagy a versenyt le lehet rövidíteni, de ahhoz, hogy a forduló, vagy a verseny érvényes legyen, legalább 1 órás versenyzés szükséges.

9.) A verseny megszakításáról a megválasztott zsűri dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

III.  A VERSENYEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1.) A versenyen a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, 3 ? 4 másodperces idejű legyen.

2.) A verseny szabályszerűségét versenybírók felügyelik. Ők kísérik figyelemmel a versenyzők horgászatát, ellenőrzik a versenyszabályok betartását. A versenybíróság végzi az etetőanyag ellenőrzését is. Az etetőanyag ellenőrzése beosztásos edénnyel, és/vagy mérleggel történik. Az EGYÉNI BAJNOKSÁGON a versenyzőknek az ellenőrzés során az etetőanyagot beosztásos mérőedényben kell bemutatni, a csalikat pedig hivatalos mérődobozokban. Amennyiben a versenyzőnek nincs hivatalos mérőedénye, egy helyezési ponttal nagyobb helyezési számot kap a fordulóban elért tényleges eredményénél. A szektorban a többiek helyezési számát ez nem érinti. A versenybírók feladata a versenyzőket figyelmezetni szabálytalanság esetén, súlyos, vagy ismétlődő szabályszegés alkalmával pedig a zsűri elnökét értesíteni.

3.) Az etetőanyag és csali összetételének természetes eredetű agyagokból kell állnia, semmilyen fémes eredetű anyag nem használható. Egy fordulóban maximum 17 liter etetőanyag (bekevert, áttört, kész nedves állapotban, beleértve a földet, agyagot, kukoricát, magvakat, és egyéb, a vízi környezetre, és növényzetre ártalmatlan nem mérgező összetevőt), és 2,5 liter csali (valamennyit beleértve, és lazán, nem összenyomott állapotban) használható fel. A csaliból maximum 0,5 liter lehet vizilárva, (szúnyoglárva). Mind az edzések, mind pedig az egyes fordulók befejeztével TILOS a fel nem használt etetőanyagot, csalit a vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni, és elszállítani.

4.) Az első hangjelzés a felkészülési idő kezdetét jelzi. A felkészülési idő 120 perc. A verseny helyszínére való megérkezéskor a versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés, illetve a felszerelés összeállítása tilos. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el. Bármilyen felszerelés kizárólag az etetés megkezdését jelző hangjelzés előtt, és kizárólag a versenybíró közvetítésével juttatható el a versenyzőhöz. Csali, és etetőanyag a mennyiségi ellenőrzést követően már nem vihető be a rajthelyre. Az etetést megkezdődően semmilyen felszerelés nem juttatható a rajthelyre, kivéve a bottörés esetét, amikor a törött tag a versenybíró közvetítésével pótolható. A versenybíró ilyen esetekben segíthet a botelem kicsomagolásában is.

5.) Az etetőanyag ellenőrzését az etetés megkezdése előtt 1 órával el kell végezni. Az ezt követően történő etetőanyag, és csali bevitel kizárást von maga után. Eddig az időpontig akár a versenyző, akár harmadik személy a rajthelyen kívül előkészítheti az etetőanyagot.

6.) A felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagát előkészítheti, a vizet bemérheti, haltartó hálóját a vízbe elhelyezheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosása a rajthelyeken tilos. Az etetőgombócokat csakis a rajthelyen, felkészülési idő alatt, és az etetőanyag ellenőrzését követően szabad elkészíteni.

7.) A második jelzés az etetés kezdetét jelenti. Az etetés időtartama 5 perc. Ez alatt az idő alatt a versenyző tetszése szerint beetethet, de etetőkosarat, vagy etetőkosárként használható eszközöket nem vehet igénybe. Kétkezes etető csúzli és etetőcsésze használható. A ráetető gombócok a verseny kezdete előtt nem készíthetőek el. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyag használata.

8.) A harmadik jelzés a verseny kezdetét jelenti. A verseny alatt etetni a versenyidő teljes ideje alatt legfeljebb egy kézzel, mindennemű segítőeszköz igénybe vétele nélkül készített un. félkezes gombóccal lehet. A kétkezes csúzli, és az etetőcsésze a verseny alatt is használható. Az etetőanyag bedobásához más segédeszköz (pl. hajítófa, etetőkosár, vízben oldódó tasak, stb.) nem használható.

9.) A versenyző csak úszós felszereléssel horgászhat, 1 db egyágú horoggal. Korlátlan számú felszerelése lehet előkészítve, de egyszerre csak egy használható. Az úszó kisúlyozására használt nehezék tömege nem lehet több az úszó teherbírásánál. Tilos a fenekezés, a pergetés, a műlegyezés, valamint az úszóval ellátott, vagy úszó nélküli ólom, az oldalt szerelt előke, kanalak, élő, vagy élettelen csalihalak, ikra alkalmazása. A horogra a csali csak felfűzve használható, ragasztani a csalit a horogra tilos. Főszabály, hogy a főólom nem érheti a mederfeneket, de a teljes súlyozás legfeljebb 10 %-a lehet a mederfenéken, ha nem akadályozza az úszó, ill. a szerelék természetes mozgását. Ha gyanú merül fel ezzel kapcsolatban, a zsűri a szereléket verseny közben is ellenőrizheti.

10.) A versenyen használható maximális bothosszak:

 • U 14 kategória  10,00 m
 • U 18 kategória  11,50 m
 • U 22 kategória  13,00 m
 • Női   11.50 m
 • Felnőtt férfi  13,00 m
 • Veterán   11,50 m
 • Mozgássérült  11,50 m

11.) A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes ?gereblyézés?. Érvénytelen a fogás akkor is, ha a hal kiment a fárasztás során a szektorból. Amennyiben a szervezők faj-, és méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb a technikai értekezleten közölni kell, s ezt valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

12.) Merítő szák használható, de csak a versenyző végezheti a szákolást, segítség nélkül, és a horgászhelyéről, partról.

13.) A versenyzők legfeljebb 1 méter széles, és 1 méter hosszú stéget használhatnak, úgy elhelyezve, hogy ez a víz fölé nem nyúlhat.

14.) A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben, és lábuk sem érhet bele ládájukon ülve sem.

15.) A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a versenybírónak jelezni. Visszatérésükkor semmit nem vihetnek be a rajthelyükre.

16.) A versenyzők kötelesek a halak élve tartásáról gondoskodni, ezért haltartóként legalább 50 cm átmérőjű, és 3 méter hosszú apró lyukú varsaszákot kell használniuk. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízben elhelyezni. A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos az un. ?lerázás?. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell.

17.) Tilos a szektoron kívül etetni. A versenyző etetőanyagot csak a számára kijelölt rajthelyhez tartozó területre dobhat be.

18.) Tilos a szektoron kívül horgászni is. A szektoron kívül megfogott halak nem számítanak, még abban az esetben sem, ha a megakasztás, és a tényleges kifogás a szektorban történt. Fárasztás közben tehát a hal nem hagyhatja el a kijelölt szektort, mert akkor a fogás érvénytelen, és azonnal vissza kell dobni. Abban az esetben, ha a versenyző az így, szabálytalanul kifogott halat mégis a szákba helyezi, a haltartó szákban lévő legnagyobb halat (halakat) külön kell lemérlegelni, és súlyukat feljegyezni. A zsűri joga, hogy az így megfogott halak beszámíthatóságáról döntést hozzon, de a minden kétséget kizáróan szektoron kívül fogott, vagy fárasztás közben a szektort elhagyó halakat a versenybe beszámítani nem lehet.

19.) A negyedik hangjelzés arról tájékoztat, hogy a versenyből 5 perc van hátra.

20.) Az ötödik jelzés a verseny végét jelenti. A horgászkészséget a vízből azonnal ki kell venni. Csak a verseny végét jelző hangjelzés kezdetéig megfogott halakat lehet figyelembe venni. Kifogottnak tehát az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már nincs a vízben. A később kifogott halak szákba tétele esetén úgy kell eljárni, mint a szektoron kívüli fogás esetén (a szákba lévő legnagyobb halat kell időn túl fogottként kezelni).

21.) A mérlegelést 3 tagú bizottság végzi. Egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet (mérlegelési lapot) vezeti. A mérlegelésig a versenyzőknek a kifogott halakat vízben kell tartani, és a haltartó szákban kell hozniuk a mérlegeléshez. A mérlegelést követően a halakat ismét szákba kell tenni, s mindaddig vízben kell tartani, amíg a szektor mérlegelése tart. Amennyiben a szektor mérlegelése közben technikai hiba, vagy kifogás következik be, a szektort újra kell mérlegelni. Ha ilyen eset nincs, a szektor teljes mérlegelés után a bizottság elrendeli a halak visszaengedését. Ezt követően a súlyra vonatkozó semmilyen reklamáció nem fogadható el.

22.) Mérlegeléskor kizárólag a halak összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.

23.) A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lenni, és ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolja.

24.) Az egy szektorba tartozók fogását csak ugyanazzal a mérleggel szabad mérni.

IV.  A VERSENY ÉRTÉKELÉSE

1.) A verseny értékelése a versenybíróság feladata. A versenybíróság legalább 3 főből áll, vezetője a verseny rendezéséért felelős személy, aki egyben a zsűri elnöke is, tagjai a verseny szakbizottság tagjai.

2.) A verseny befejezését követően is lehet reklamációt, vagy óvást bejelenteni, akár szóban, akár 1 órán belül írásban is, a versenybíróságnál. Az óvást a csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyeken a versenyző teheti. Az óvások elbírálása a megválasztott zsűri hatásköre. Az óvások, illetve reklamációk elbírálásánál, illetve az esetleges szankcionálásnál a MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának megfelelően kell eljárni, ezért e versenyszabályzatnak a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

3.) A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni. Az egy szektoron belüli fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő. A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak.(pl. 12 fős szektorban 8 helyezett mellett 4 fő nullázott, akkor az ő helyezési számuk / 9 + 12 = 21. 21/2=10,5 helyezési szám.) A hiányzó versenyző a szektor legmagasabb helyezési számát kapja.

4.) Csapatértékeléskor a fordulók legkisebb helyezési szám összegével rendelkező csapat a győztes. Egyenlőség esetén az össz fogási súly dönt. Amennyiben ez is egyenlő, a legjobb egyéni súly eredmény a döntő.

5.) Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző győz. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak össz súlya a döntő, ha ez is egyenlő, a fordulónként fogott nagyobb súly dönti el a versenyt. Ennek egyezősége esetén az a győztes, aki a fordulók összesített rajthelyszámainak nagyobb összegével rendelkezik.

V.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ezt a szabályzatot a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szövetség Küldöttközgyűlése 2010/         . számú határozatával elfogadta, és hatályba helyezte.

Jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB szabályzata, és állásfoglalásai az irányadóak.

 

Online látogatóink

Oldalainkat 84 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése