Tiszai horgászrend

Tiszai horgászrend

hungary flag

slovak flag

ukraine flag

roman flag

      

logo color 340

 

TISZA FOLYÓ ÉS VÍZRENDSZERE HORGÁSZ- ÉS HALÁSZRENDJE

(Érvényes 2023.06.26-tól)

Üdvözöljük a Tiszán és vízrendszerén! A vízterület tisztaságának és környezetének megóvása mindannyiunk érdeke! Ezúton kívánunk kedvező vízjárást, a halgazdálkodási hasznosító, a Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B. Megyei Szövetsége nevében! Hal és vízvédelemmel kapcsolatos bejelentéseit a Szövetség 42/411-372, illetve a 30/62-72-882 telefonszámán vagy a Szövetség e-mail címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. teheti meg. 

Az engedélyen szereplő halgazdálkodási vízterületeken horgászati és halászati tevékenységet folytatni a Horgászat és Halászat Általános Szabályai alapján és az attól eltérő alábbi rendelkezések szerint lehet: 

Horgászni és halászni csak mások zavarása, a folyó és vízrendszere földműveinek, műtárgyainak, építményeinek megrongálása, vagy megbontása nélkül lehet. Szemetelni, illetve szemetes helyen halfogási tevékenységet végezni tilos! A szemetes helyen horgászótól, halászótól a területi engedély bevonásra kerülhet. A horgász/halász köteles tevékenysége befejeztével a szemetet magával vinni! A horgász/halász a horgász/halászhelyet korlátozott látási viszonyok és az éjszaki horgászat/halászat esetén köteles jól láthatóan megvilágítani, az ellenőrzést lehetővé tenni, valamint a horgász/halász köteles magát a halőrintézkedésének alávetni, utasításainak megfelelően eljárni, felszólításának eleget tenni. A halfogásra vonatkozó szabályok megsértése halgazdálkodási hatósági eljárást, büntető vagy szabálysértési, illetve egyéb eljárást is vonhat maga után. A helyi horgász/halászrend megsértése, a hal fogásával, gyűjtésével összefüggő jogszabálysértés észlelése alkalmával a halőr, az állami horgász/halász-jegyet, és/vagy a területi engedélyt is visszatarthatja! A halradar (szonár) használata – a november 1. és február 28. közötti időszakban tilos!

Kifogható halmennyiségek: A horgászat/halászat során a jogszabályokban meghatározott fogási, méretbeli, időbeni korlátozások a 133/2013. évi VM rendelet 9. sz. melléklete szerint érvényesek, az alábbi eltérésekkel:

Az emelőhálós halász és a Felnőtt horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból fajonként legfeljebb 3 db-ot, összesen 5 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz.melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj, a busa fajok kivételével az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (10 kg) beleszámít. Az éves elvihető mennyiség: max. 100 db nemes hal, max. 150 kg és 100 kg egyéb hal! Varsával történő halászat esetén a halászköteles a varsákat max. 24 óránként ellenőrizni (felnézni)! Az engedélyezett, karókkal rögzített szél-varsákkal kifogott idegenhonos halfajokra mennyiségi korlátozás alapesetben nem vonatkozik, a halak megtarthatók, de amennyiben a varsák egyszeri felnézését követően, adott napon kifogott, napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos és idegenhonos, invazív halak együttes mennyisége meghaladja a 10 kg-ot, akkor a halászatot (ismételt felnézést) az napra be kell fejezni.

A kedvezményes területi engedéllyel rendelkező horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból legfeljebb 2 db-ot, összesen 3 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz.melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj a busa fajok kivételével az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (7 kg) beleszámít Az éves elvihető halmennyiség: 70 db nemes hal, max 100 kg és 70 kg egyéb hal! 

Gyermek horgász: 1 db nemes halat, max. 5 kg egyéb halat foghat, valamint a hivatkozott VM rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj a busa fajok kivételével az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (5 kg) beleszámít az éves elvihető mennyiség: 20 db nemes hal, max. 30 kg és 20 kg egyéb hal! 

Tilos megtartani és elvinni a 8 kg-nál nagyobb Süllőt, Csukát és Pontyot! A halat mérlegelés és az esetleges fényképezés után kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. Plasztik műcsalival (twister, gumihal, stb.) történő horgászat esetén összesen 1 db egyágú horog használható. 

A Tisza folyón és vízrendszerén eseti jelleggel haljelölési tevékenységet is végez a Horgász Szövetség. A haljelet, a kifogásának helyét, idejét, a hal tömegét, testhosszát, magasságát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyezést kérjük postán a Megyei Horgász Szövetségnek (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10) megküldeni, vagy a halőr részére átadni. Méreten aluli hal esetében csak a megjelölt adatokat kell feljegyezni, a jelet nem szabad eltávolítani! A haljelet beküldők, illetve az adatot szolgáltatók tárgyjutalomban részesülnek (200 m horgász-zsinór, vagy wobbler), évvégén pedig értékes tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra! 

Víztérkódok: Tisza folyó 494 fkm-től 744,85 fkm-ig, (Tiszadob-Tiszabecs) víztérkód: 15-164, Keleti főcsatorna 0+000-4+677 szakasza víztérkód: 15-043; Tiszaeszlári holtág, víztérkód: 15-022; Tiszakarád községhatárában elterülő holtágak, víztérkód: 15-013; Apátszögi holtág, víztérkód: 15-012; Tiszacsermely község keleti határában elterülő holtágak, víztérkód:15-014; Komoró község nyugati határában elterülő holtág,víztérkód: 15-027; Timári holtág (Pap Morotva), víztérkód: 05-033; Timári Morotva, víztérkód: 15-137; IV.sz. főfolyás, víztérkód: 15-005; VI. sz. főfolyás, víztérkód: 15-004; VII.sz. főfolyás, víztérkód: 15-006; VIII.sz.főfolyás, víztérkód: 15-007; Belfő csatorna (Kotri) Tiszaberceli szivattyúteleptől Érhát község határáig terjedő szakasza, víztérkód: 15-008; Berkeszi Északi csatorna, víztérkód: 15-029 Túr folyó 11-30 fkm-ig, víztérkód: 15-110; Új Túr 0-11 fkm-ig, víztérkód: 15-109; Öreg Túr 0-64 fkm-ig, víztérkód: 15-111; Batár patak, víztérkód: 15-117; Tapolnok csatorna, víztérkód: 15-115; Szamos folyó 0-49fkm-ig, víztérkód: 15-107; Keleti (Lápi) csatorna, víztérkód:15-118; Kraszna folyó 0-46 fkm-ig, víztérkód: 15-108; Eperjeske horgastó, víztérkód: 15-125, Keleti övcsatorna (Vájás) víztérkód: 15-136, Halásztanyai XXI. sz. csatorna 15-127

Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII. 29) VM rendelet alapján

Település

Felső fkm

Felső
EOV_X

Felső
EOV_Y

Alsó fkm

Alsó
EOV_X

Alsó
EOV_Y

A kímélet minősítése

A kímélet időtartama

Tiszadada

515

302114

812501

510

300536

810203

szaporodó-telelő

03.01-06.15
11.15-02.28

Tokaj

544

311657

826304

543

310675

826272

telelő

11.15-02.28

Rozsálypuszta

608

332456

873641

605

333051

871432

szaporodó

03.01-06.15

Tiszaszentmárton

640

342594

886918

639

343264

886689

szaporodó-telelő

03.01-06.15
11.15-02.28

Aranyosapáti

670

323714

890161

669

324482

889791

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Vásárosnamény

686

313035

895187

685

313793

894795

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Milota

735

314986

927019

733

313928

926915

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Idamajor

714

311116

913143

713

311167

912438

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Tiszabecs-Milota

741

314561

929602

739

314408

930137

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Mezőladány

660

328699

887447

658

886674

329857

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

 

VÍZI HATÁRSZAKASZ: 620-638 FKM. A HATÁRREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ!

A Tiszalöki Vízierőmű területén – az alatt és felett 200 m-en – a horgászat fokozott veszéllyel jár!

A horgász/halász a területi jegy jogosultjaként a horgászat/halászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

  1. ) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
  2. róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
  3. jogosulatlan halászattal/horgászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától akár 5 évre is eltiltható.

A Szakhatóság előírásai:

  • Tilos megtartani és elvinni a 8 kg-nál nagyobb Süllőt, Csukát és Pontyot!
  • A tevékenység során fém haltartó használat tilos!
  • A horgászat során a botokat nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
  • A parti növényzet irtása tilos!
  • Védett természeti területeken a gépjárművel történő közlekedés a természetvédelmi hatóság engedélyéhez –a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§. (1) bekezdés j) pontja alapján- kötött tevékenység.
  • A tevékenységek végzéséért felelős személy köteles a Természetvédelmi Őrszolgálat és a Főosztály részére az ellenőrzési lehetőségét biztosítani.

A területi engedély átvételével egyidőben a horgász elismeri, hogy a Helyi Horgászrendben foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezően elfogadja!

Halászattal, horgászattal kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazható, a területi engedélyek kiadásához kapcsolódó szankciók.

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata, halászata

1-5 év,
de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése

1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés

1-3 év,
de legalább az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

3 hónap-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

A horgászhely elhagyását követően a kifogott hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete,

Egyéb, helyi horgászrend horgászati, halászati szabályait érintő szabálysértés

3 hónap-1 év

 

Nyíregyháza, 2023. június 26.

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYEI SZÖVETSÉGE

hal

Online látogatóink

Oldalainkat 103 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése